Unipower håller bankerna i Australien igång

Geoff Manthey, ansvarig för Unipowers produkter hos den australiensiske samarbetspartnern EDT, har hjälp åtskilliga kunder i banksektorn att säkerställa driftsäkerheten genom att installera Unipowers PQ Secure och UP-2210-mätare. Nyligen installerades ett sådant system med fyra UP-2210 hos Westpacs huvudkontor i Sydney. Även andra banker i Australien, såsom Commonwealth Bank of Australia, säkerställer sin dagliga drift genom att använda Unipowers PQ Secure. Om ett problem skulle uppstå finns all information om detta lagrat i UP-2210 för efteranalys. På detta sätt kan UP-2210 direkt jämföras med flygplanets svarta låda. Men det finns en viktig skillnad som bankerna i Australien uppskattar: PQ Secure kan varna för problem innan ett allvarligt fel uppstår!