Unipower förstärker programvarutvecklingen

Ny medarbetare på Unipower är Fredrik Carlsson. Fredrik utexaminerades från Chalmers Tekniska Högskola 2003, och kommer i första hand att arbeta med programvarutvecklingen för PQ Secure, Unipowers system för kontinuerlig och normenlig (IEC 61000-4-30 Class A) övervakning av elkvalitet och störningar i elnätet.