Unipower erbjuder maskininlärningsbaserad Elkvalitetsanalys i samarbete med Chalmersbolaget Eneryield

Genom ett samarbete med Chalmers-startupen Eneryield, som utvecklar maskininlärningsbaserade metoder för intelligent elkvalitetsanalys, kan Unipower erbjuda en analysrapport som ger nya insikter och underlättar elkvalitetsarbetet. Chalmersforskarna Karl Bäckström och Ebrahim Balouji ligger bakom detta nya verktyg.

Produkten möjliggör en helt ny funktionalitet för att noggrant identifiera grundorsak och riktning till störningar. Den information som genereras möjliggör effektivare åtgärder av fler störningar med mindre manuell analys. Det är ett viktigt steg mot ett smartare elnät och skapar förutsättningar för en bättre stabilitet och leveranskvalitet.

Eneryield baserar sina analysmetoder på den senaste forskningen inom AI och djupa neurala nätverk vilket skapar nya tillvägagångssätt för analys. Den stora mängden data som Unipower har tillgång till möjliggör datadrivna och självlärande analysmetoder som kommer att sätta en ny nivå för den information som kan inhämtas från elnätet. Allt eftersom samarbetet fördjupas kommer den maskininlärningsbaserade funktionaliteten att utökas.

Unipower erbjuder produkten som en rapport som kan genereras i PQ Secure.