Unilyzer 902 – produktnyheter

Modul HPA (Harmonics Phase Angles) – För mätning och visning av fasvinklar för varje enskild överton (upp till den 50:e) PF Export – Mjukvara för att exportera mätdata till en EXCEL-fil Nya funktioner i PQ Online, t ex: – Nya inställningar för Sag/Swell-händelser (hysteres- och förskjutningsreferenser) – Automatiskt öppnande av Anslutnings-fönstret – Automatisk skalning i Oscilloskop-fönstret av alla kanaler – Nytt konfigurationsfönster, enklare konfigurering och automatiska tester! – Nya inställningar för frekvensavvikelser – Ny beräknad maximal lagringstid, användaren ser direkt uppskattade mättider för olika inställningar För mer information om nyheterna i 2004 års version av PQ Online och Unilyzer 902 kontakta Unipower!