Unilyzer 902 med trådlös kommunikation

Nu kan du nämligen använda din nya Unilyzer 902 ihop med en handdator med Bluetooth-kommunikation! Utvecklingen av handdatorer (t ex Pocket PC) går rasande fort, och det som ansågs omöjligt igår är standard idag. Ta trådlös kommunikation till exempel. Vem kunde för bara några år sedan förutspå att man inom kort skulle kunna kommunicera trådlöst med utrustningar i sin omgivning. För användare av mätinstrument kommer denna nya möjlighet att för alltid förändra gränssnittet mellan instrumentet och användaren – till det bättre – och inbyggda displayer kommer att ersättas av handdatorer i många typer av mätinstrument. Fördelarna med en handdator är uppenbara: Ergonomiskt överlägsen. Tack vare den trådlösa kommunikationen slipper användaren sitta i obekväma ställningar intill mätobjektet. Den trådlösa kommunikationen gör att man istället kan inta en mera bekväm arbetsställning flera meter från mätplatsen. En inbyggd display är mer sårbar än en handdator. På många mätplatser råder en tuff miljö. En inbyggd display utsätts både för fukt, kyla och smuts. Dessa uppenbara nackdelar kommer man ifrån när man använder sig av en handdator, eftersom man tar med sig handdatorn när man lämnar mätplatsen. Handdatorn gör instrumentet billigare. En inbyggd display kräver mycket utvecklingsarbete – utan att man uppnår några uppenbara fördelar gentemot en handdator. En inbyggd display kräver att man som tillverkare själv bygger all hård- och mjukvara från grunden. Sådant tar tid – eller med andra ord – det kostar pengar. Genom att istället använda en handdator drar man nytta av en standardiserad utvecklingsmiljö. Därigenom får man – utan att behöva skriva egen mjukvara – tillgång till handdatorns hela funktionalitet såsom pekskärm, tangentbord, kalkylator, ordbehandling etc, och utvecklingstiden förkortas högst väsentligt. En annan stor fördel är att mjukvarurutinerna till en handdator hela tiden utvecklas – utan att vi som instrumenttillverkare behöver vara inblandade. Vi kan istället använda den tiden till att göra det som vi är bäst på – att utveckla instrument med maximal mätteknisk prestanda.