Unilyzer 902, framtidens portabla normmätsystem med ett suveränt enkelt användargränssnitt!

Unipower 902 bygger på samma plattform som det redan välkända PQ Secure konceptet! Instrumentet som är ett A-klassat norminstrument, och därmed har dokumenterat hög mätnoggrannhet, kan användas som en ren stand-alone instrument eller integreras i en SQL-databas lösning. Detta ger en möjlighet som tidigare ingen kunnat erbjuda dvs att komplettera fast mätutrustning med portabel för att fullt ut kunna pejla in komplicerade nätstörningar. Unipower 902 mäter samtidigt alla mätparametrar på alla åtta kanalerna, samtidigt som instrumentet erbjuder ett suveränt enkelt användargränssnitt. Glöm all krånglig konfigurering! Anslut- Tryck för start av mätning– Avbryt mätning – Modemöverför mätinformation alt. återvänd till huvudkontoret för utvärdering! Utvärdering och rapportgenerering sker automatiskt och helt i enlighet med SS 4211811 resp EN 50160 eller varje annan internationell elkvalitetsnorm.