Temadag om utbyggnad av vindkraft

Närmare 70 åhörare drog sig till minnes diverse ekvationer, som kan vara bra att ha i åtanke, när Peter Axelberg från Ingenjörshögskolan tog lite teori om hur det kan gå med ojämn strömtillförsel till elnätet. De fick också veta hur det ser ut i dagsläget med etablering av vindkraft i Sverige, kabelstrategi, kabeltillbehör och kopplingspunkter för att bygga ut vindkraftverk. – Syftet med den här temadagen är att sprida kompetens och förhoppningsvis minska risken för misstag som kan ske när man bygger ut vindkraft. Vi belyser problemen och hur man kan förebygga dem. Vi träffas så hör för att få till ett utbyte av erfarenhet och för att informera deltagarna om vad vi kan förvänta oss vid en ökat utbyggnad av vindkraft, sa Lars-Ove Larsson, representant för Ahlsells. Föreläsare på temadagen var förutom Peter Axelberg Bengt Andreasson, Eolus Vind, med mångårig erfarenhet av utbyggnad av vindkraft, Mats Rutgersson, Unipower, som berättade om vikten av att hålla koll på elens kvalitet för att tidigt upptäcka risk för avbrott, Mats Klarén, Nexans, som berättade om kabelstrategi, Roger Eriksson, Tyco, som talade om kabeltillbehör, Heinz Eriksson, ABB, som berättade om kopplingspunkter i vindkraftsnät. Text och foto: Solveig Klug