Teknologie doktor Peter Axelberg promoverades

Peter Axelberg promoverades tillsammans med 149 teknologie, filosofie och ekonomie doktorer, fyra hedersdoktorer och två jubeldoktorer vid Chalmers tekniska högskola. Promotionen är den 42:e i ordningen. Promotor var Björn Jonson från Subatomär fysik. Promotionen ägde rum under högtidliga former i Göteborgs konserthus. På bilden ses Peter Axelberg (mitten) tillsammans med sina handledare, professor Math Bollen från företaget STRI, och professor Irene Y.H. Gu, Chalmers. Källa: Högskolan i Borås