Svenska Kraftnät säkrar sin elkvalitet med Unipowers PQ Secure-system

Svenska Kraftnät har under en tid genomfört testinstallationer av ett antal permanenta mätsystem och valde efter utvärdering att satsa på Unipowers PQ Secure-system. Mätenheter UP-2210 finns idag installerade i stamnätet från 400 kV-nivån, men används även i specialprojekt tillsammans med STRI.