Stort intresse för 3010-kurs

Handhavandekursen för vårt portabla instrument 3010 var välfyllt. Vi tackar deltagarna för ett gott erfarenhetsutbyte.