Stormar över Sverige och störningar i elnätet

Under hela hösten fram till början av december har Sverige drabbats av ett antal kraftiga stormar. Alla delar av landet har drabbats i någon utsträckning med avbrott hos privatkunder och produktionsstörningar hos industrier.

Om man jämför mätdata från olika regioner är det ganska lätt att se hur en del störningar fortplantas i nätet medan andra endast har lokala registreringar. Från stormen Sven har vi jämfört mellanspänning i hela västra och södra Sverige. I flera fall kan vi se exakta tidpunkter för registreringar över stora geografiska områden, men också många lokala avvikelser.

På bilden har vi jämfört spänning i Göteborg, Trollhättan och Ulricehamn.