Stor störning 23/9 fångad av Unipowers PQ Secure-system

Den störning på elnätet som drabbade såväl stamnät som region- och distributionsnät i Sverige och Danmark spelades in på olika spänningsnivåer tack vare Unipowers PQ Secure-system. Data från störningen samlas för närvarande in från olika nätbolag och kommer att sammanställas i ett dokument som redovisar händelseförloppet.