Stor inomhusstation invigd i Mölndal

MÖLNDAL ENERGI NÄT har invigt en ny stor och högmodern mottagningsstation för att säkerställa den framtida elförsörjningen i den expanderande södra delen av Mölndals stad. Mottagningsstationen är en knutpunkt i det regionala elnätet, som knyter samman Fortums regionnät med Mölndal Energi Näts lokalnät. Den totala investeringen för den nya stationen med anslutningar är ca 100 miljoner, och ABB Power Technologies i Västerås har varit totalentreprenör. I Mölndals kommun finns ett välutvecklat och diversifierat näringsliv. Företagsstrukturen har en tydlig profil som domineras av elektronik, läkemedel, medicinsk teknik, hygienartiklar, papper, kemiska produkter, livsmedel samt handel. Flera av företagen är världsledande inom sina produktområden. Dessutom har flera företag i Mölndal världsledande forskning. En del företag bedriver verksamhet för vilken elkvaliteten är extra kritisk. Genom proaktiv elkvalitetshantering för att få full kontroll över elkvaliteten har Mölndals Energi Nät valt att installera Unipowers system PQ Secure för elkvalitetsövervakning.