Mycket störningar i elnätet

Den gångna veckan med omväxlande stormvindar och åska över stora delar av landet har medfört mycket störningar i elnäten som i sin tur lett till produktionsstörningar hos vissa av våra industrikunder.

Under vinterhalvåret då det som oftast är lugnt i elnäten lever som regel PQ Secure sitt eget liv och loggar mätdata utan att våra kunder behöver titta på mätdatan. Men när det som nu blir mycket störningar med allvarliga konsekvenser (kostnader) innebär systemet ett mycket värdefullt redskap för bra dialog mellan nätägare och kund. 

Den Svenska föreskriften EIFS 2011:2 är också ett bra riktmärke för varje industri där störningar i kategori A helst bör ligga innanför gränsvärde för störningsfri produktion, dvs egen immunitet. I diagrammet har vi samlat ett begränsat urval av störningar som skett de senaste 24 timmarna på några olika platser i Sverige.

stoerningar_v_21_maj_2013