“Spenning på Kiel-fergen”

Under konferensen diskuterades de nya kraven i den norska normen FoL, Föreskrift om Leveranskvalitet, samt hur de norska elbolagen skall hantera dessa krav. Ett stort antal elbolag deltog tillsammans med myndigheter, EBL och SINTEF. Hafslund gjorde en mycket intressant presentation hur de idag använder Unipowers utrustning för att övervaka och lösa problem i sitt nät samt för att rapportera elkvalitet enligt FoL. Unipower visade sina fasta och portabla lösningar för mätning av elkvalitet samt de skräddarsydda anpassningar för “spenningssprang” och FoL som gjorts. Konferensen omfattade även praktiska mätningar av bl.a. spänningssprång, vilka Unipower klarade utmärkt.