Snabbstopp i Oskarshamn – händelsen fångad med Unipower SlowScan

Onsdagen 26 september skedde ett snabbstopp på generator 3 i Oskarshamns kärnreaktor vilket påverkade hela det Svenska elnätet.

Med Unipowers nya funktion SlowScan kan man fånga inspelade förlopp på upp till 5 minuter för Spänning, Ström, Frekvens df/dt och Effektparametrar. Något som är mycket värdefullt för exempelvis personer som arbetar med olika skydd och kontrollsystem, eller för industrier som riskerar produktionsbortfall i samband med störningar på elnätet.

I detta exempel ser man inspelning för spänning och frekvens. Händelsen fångades med en frekvenstrigg men det finns många andra olika sätt att trigga SlowScan-inspelningar. Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Mats Rutgersson.

oskarshamnsverket