Skoluppgift för gymnasieelever: “Elkvalitet – hur det kan påverka dig i vardagen”

Alströmergymnasiet i Alingsås har haft en skoluppgift som Unipower varit delaktiga i. Klasserna har delats upp i grupper där varje grupp har blivit tilldelade var sitt företag i Alingsås. Varje grupp fick till uppgift att beskriva respektive företags verksamhet som sedan skulle redovisas för lärare och klasskamrater på ett överskådligt och begripligt sätt.

Att en grupp valde ut Unipower känns både smickrande och glädjande. Samtidigt känns det heller inte som en slump. Vi märker av att intresset för kunskap och ökad förståelse kring Elkvalitet hela tiden ökar.

För 10 år sedan betraktades Elkvalitet som något slags “Hokuspokus” där endast ett fåtal inom branschen kände till vad det handlade om, och vi som jobbade inom området hade t.o.m. svårt att förklara för våra anhöriga vad vi jobbade med. Exempelvis användes svåra och alltsom oftast engelska vokabulär, som ibland var svåra att förstå även för en erfaren och kunnig elkraftsingenjör (Sag, dip = spänningssänkning, Swell = spänningsökning, Flicker = flimmer, blink i lampor etc).

Kanske har vi i branschen blivit bättre på att beskriva och förklara vad Elkvalitet egentligen handlar om. Men den troligaste förklaringen ligger nog i att i takt med att utrustning på arbetsplatser och i hem hela tiden blir mer tekniskt avancerade ökar också prestandakraven där god Elkvalitet är en grundförutsättning för detta. Den som är van vid att utrustningen normalt fungerar som förväntat vill ha en förklaring på varför tillfälliga och irriterande prestandaförsämringar ibland uppstår.

Eleverna gjorde en mycket bra muntlig presentation av arbetet och deras arbete finns att ta del av här (pdf, 1,4 MB).

Publicerad av Mats Rutgersson

elever_alingsas

Från vänster: Herman Holmberg, Jesper Karlsson, Linus Eriksson – alla från Alströmergymnasiet