Seminarie kring affärer i Indien

Ambassadör Mr Balkrishna Shetty påpekade vikten av samarbetssatsningar just nu när marknaden växer i Indien, (mest växande marknaden, 13,7 %, från 1/7 2009 till 1/3 2010 enligt oberoende källor) och att kontakter skapas mellan rätt myndighetspersoner och företag, (läs Unipower). Elnätskvalitet är en fråga som är intressant för Indien, då energitillgången är begränsad och el-störningar för transmission- och distributionsföretag hämmar leveranserna. Etableringen för Unipowers del är i form av återförsäljarrepresentant. Unipower och Almi Företagspartner AB kommer att inleda ett samarbete för kunskapsöverföring till Indien för att intensifiera satsningen 2010-2011. Robert Larsson, Internationell Affärsutvecklare, Almi Företagspartner Väst AB har en omfattande erfarenhet av Indien och bidrar med mycket kompetens kring etableringsformer.