Seminarie: “Elkvalitet och störningar i elnätet”

Anmäl dig nu för plats på detta seminarie som innehåller följande ämnen: Elkvalitet och störningar i elnätet: Vilka är orsakerna? Vad blir konsekvenserna? Vad blir kostnaderna? Vilka åtgärder kan man vidta? Vad säger myndigheterna? Vad säger normerna? Exempel på problem och lösningar från elbolag och industrier i olika länder runtom i världen. Presentation av en lösning för kontinuerlig och normenlig övervakning av elkvalitet och störningar i Ditt elnät. Datum: 2004-05-05 Tid: 09.00 – 11.30 Plats: Grand Hotel Falkenberg Seminariet avslutas med lunch. Välkommen! Med vänliga hälsningar, Peter Andersson, VD Unipower AB