Sdiptech blir ny partner

Vi hälsar Sdiptech välkomna som ny ägare i Unipower AB. Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom exempelvis elautomatik och elcentraler, avbrottsfri strömförsörjning, vattenmätare och fjärrvärmemätare för att nämna några. Sdiptech är publikt och börsnoterat på First North i Stockholm.

Peter Andersson, VD Unipower AB, kommenterar : “Med Sdiptech som partner får vi tillgång till en koncernstruktur som kommer att hjälpa oss att växa såväl i Sverige som internationellt. Vi får också starka synergieffekter med övriga systerföretag i koncernen som ger en bra totallösning för våra kunder. Vi får tillgång till ett nytt nätverk vilket i sin tur underlättar tillväxt. En börsnoterad ägare tillför också en trygghetsaspekt för våra kunder. Kunderna investerar i produkter med en teknisk livslängd på 10-20 år, då är det också oerhört viktigt att veta att vi som leverantör finns kvar även i framtiden för att kunna ge service och support på produkten. Vi har sedan lång tid tillbaka högsta kreditvärdighet AAA, och med en börsnoterad ägare som Sdiptech så ger detta en ännu större stabilitet och trygghet för våra kunder såväl som anställda.”

Jakob Holm, VD Sdiptech AB, kommenterar: “Vår ägarfilosofi bygger på att våra dotterbolag styrs som självständiga bolag där alla affärsbeslut fattas av respektive bolagsledning och i det dagliga arbetet upplevs ingen skillnad för kunder efter att vi kommit in som delägare. Samtidigt kan vi bidra till samarbetsmöjligheter bolagen emellan för att kunna erbjuda våra kunder ännu bättre lösningar. Vår ägarhorisont är utan slut vilket innebär att vi avser behålla och utveckla förvärvade bolag för alltid. Denna långsiktighet är viktig för oss och alla våra kunder. Med Unipower förstärker vi oss inom området el- och energiförsörjning som är en väsentlig del i samhällskritisk infrastruktur. Med Unipowers system baserade på ‘smart grids’ och ‘big data’ kan vi erbjuda våra kunder verksamhetskritiska funktioner för kontinuerlig uppföljning av energiförsörjning.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD Unipower AB, +46 322 670381, peter.s.andersson@unipower.se