Samarbetsprojekt i Banverkets omformarstationer

Bakgrund till projektet är att Banverket utökat kapaciteten i sina omformarstationer med ett antal nya omriktare (omvandlar 50-Hz nätspänning till järnvägsnätetets egen 16-Hz spänning). Areva har genomfört denna ombyggnation. Banverket har krav på dessa omriktare gentemot Vattenfall, och Banverket har i sin tur ställt krav på Areva hur mycket de nya omriktarna får smutsa ner. Syfte med projektet är att säkerställa vilken nätåterverkan de nya omriktarna har, dvs hur mycket dessa omriktare påverkar elnätet (och eventuellt smutsar ner). Dessa ingår det som en del i det totala projektet i vilket man utför omfattande kontrollmätningar. I projektet har det ställts krav på klass A och instrument med Antialiasfilter för att säkerställa att exempelvis övertonsmätningar och mellantonsmätningar blir korrekt. De enda instrument som kan möta dessa krav är Unilyzer 902 och UP 2210. Det som är unikt med detta projekt är omfattningen där man kopplar upp 10-15 mätenheter, utför ett antal mätsessioner för att sedan flytta utrustningen vidare till nästa omformarstation. Tack vare möjligheter med fjärrkommunikation har det varit möjligt att sköta arbetet per distans, och också kontinuerligt kunna kontrollera att allt fortskrider som planerat. Exempelvis behöver man ingen mättekniker på plats för att konfigurera om enheter mellan varje mätsession, Med databaslösning så har har samtliga experter från Banverket, Vattenfall och Areva, samt Unipower och SEB Elkonsult direkt access till mätdata och kan se hur mätningarna fortlöper. Unipower driver projektet tillsammans med SEB Elkonsult. Fotnot: Unilyzer 902 är ett portabelt instrument från Unipower AB. UP 2210 är ett fast installerat mätsystem från Unipower AB.