Säkerhet från Alingsås på flygplats i Munchen

“Att Unipower nu fått sin första order från en storflygplats är mycket viktigt då den innebär en inbrytning på ett nytt och mycket krävande område där vår nya sofistikerade teknik har varit utslagsgivande. Flygplatsen får genom sin höga tekniska standard mycket besök av folk från andra flygplatser, vi räknar därför med att denna order kommer att följas av flera order från andra storflygplatser, då vi tekniskt leder utvecklingen på området och utrustningen väl lever upp till de mycket högt ställda krav som en storflygplats ställer” säger Christer Carlborg marknadsansvarig hos Unipower. Unipower idag med 13 anställda, de flesta av dem högskoleingenjörer, räknar med att expandera tack vare den nya teknik som utvecklas i samarbete med de tekniska högskolorna i regionen. Man har redan flera intressenter, Stuttgart, Nurnberg, jätteflygplatserna Frankfurt och Schipol i Amsterdam. Christer Carlborg beskriver mycket förenklat vad det handlar om: “För en flygplats med så komplicerade system är det oerhört viktigt att ha jämn och kontinuerlig eltillförsel av högsta kvalitet. Varje störning skadar och kan slå ut utrustning. Det kan handla om om störningar ner på mikrosekundsnivå. Dessa störningar kan vara de farligaste. Vårt system övervakar och mäter belastningen och rapporterar avvikelser var och när och under vilken tid. Vårt system PQ Secure lanserades på senhösten i fjol. Tekniken har fått ett fantastiskt mottagande på marknaden och intresset är stort världen över” säger Christer Carlborg. “Denna order är därför guld värd i good-will för oss, och en första delleverans har just avslutats att följas av successiva leveranser under nästa år.”