Redigera planeringsnivåer – PQ Secure Nyheter 2023

Performance Level Editor - PQ Secure News 2023

Denna valbara funktion gör det möjligt att skapa dina egna planeringsnivåer. Dessa kan sen användas vid utvärdering i PQ Secure i profilvyn samt i kartvyn. Detta innebär att du kan skapa dina egna planeringsnivåer och evaluera situationen i nätet i enlighet med dessa.

Det går att kategorisera enligt spänningsnivå och applicera olika gränsvärden per spänningsnivåkategori.