Produktionsbortfall i relation till leveranskvalitet

Unipower AB har efter sommaren genomfört en omfattande marknadsundersökning där vi intervjuat representanter från hela landet inom svensk industri. Syftet med marknadsundersökningen har varit att försöka kartlägga vilka produktionsvillkor som gäller för olika branscher, och vilka geografiska skillnader som gäller för respektive bolag. Huvudsyftet har givetvis varit att kartlägga vilka behov som finns för vårt system PQ Secure*. Det visar sig att ca 80 % av alla tillfrågade företag upplevt elkvalitetsrelaterade störningar under året. Ca 40 % säger att detta är irriterande och kostsamt, och hela 15 % säger att detta påverkar både lönsamhet och konkurrensvillkor på ett sådant sätt att läget är akut. *PQ Secure är ett system för fast elkvalitetsövervakning, som används för identifiering av störningar och efterföljande åtgärder. Vi kan även konstatera skillnader i hur man upplever dialogen med sitt eget nätbolag. De flesta industrier säger att nätbolaget arbetar proaktivt och att man har en bra och tät dialog. Det stämmer ganska väl in med våra egna erfarenheter i samtal med nätbolag. De allra flesta är angelägna om sina effektkunder och vill göra förbättringar av nätet där det bäst behövs. Både industri och nätbolag är oftast eniga om att konstruktiv dialog är bättre än att hamna i konflikt. I många fall kan dessutom nätbolaget tillföra kunskap som leder till enkla åtgärder i kundanläggningen. Fortfarande finns det dock exempel på industrier som uttrycker stort missnöje med sitt nätbolag, och som dessutom misstänker att man blir förd bakom ljuset. En av de personer vi intervjuade sa så här: Driftchefen på vårt nätbolag företräder förmodligen ett förlegat synsätt då han hela tiden skyller på överliggande nät. Jag har länge upplevt detta återkommande svar som både felaktigt och märkligt. Därför ringde jag till transmissionsbolaget (överliggande nät) i samband med vårt senaste produktionsbortfall, där hade man inga noteringar om störningar i nätet. Sedan 2 år tillbaka kan både industrier och nätbolag abonnera på elkvalitetsövervakning från Unipower AB. Det innebär att vi dagligen samlar in mätdata från hela Sverige och börjar få en ganska bra bild över hur produktionsvillkoren kan skilja mellan regioner och lokala nät. Vi kan konstatera att det inte finns något självklart samband mellan nätavgift och leveranskvalitet, inte heller mellan nätavgift och kundservice. Diagramet visar skillnaden i spänningskvalitet och därmed produktionsvillkor mellan 3 olika industrier i olika delar av landet under samma period.

natavgifter-och-produktionsvillkor