PQ-utbildning vid Chalmers Universitet

PQ Training at Chalmers University

Massimo Bongiorno, professor vid Chalmers tekniska högskola, inledde den intensiva veckan av Elkvalitets-utbildning som hölls på Chalmers i september i år. Deltagarna fick detaljerade föreläsningar i Elkvalitets-fenomen, inklusive orsak, konsekvenser och hur man förebygger problem.

Utbildningsveckan omfattade även föreläsningar i normer, olika PQ-rapporter, användarutbildning i PQ Secure samt värdefullt erfarenhetsutbyte och ett kundbesök hos en stor svensk avtalskund.

“Baserat på den feedback jag har fått från deltagare på kursen och teambuildingsaktiviteterna på kvällarna har detta varit en stor framgång. Jag vill ta tillfället i akt att säga tack till våra gäster och sänder också min tacksamhet till professor Massimo, för att han delade med sig av sin kunskap till oss”, säger Russom Kebedom, Unipower.