PQ Secure-system till DaimlerChrysler, Tyskland

DaimlerChrysler (Mercedes) i Tyskland har i veckan installerat ett PQ Secure-system för övervakning av elkvaliteten i deras produktionshallar. De permanenta mätenheterna installeras för att studera vilka störningar som skapas internt i deras fabriker, och vilka som eventuellt kommer utifrån, dvs från andra industrier via elnätet.