PQ Secure-order till KEMA, Holland

KEMA har efter en internationell upphandling lagt en order på PQ Secure, Unipowers permanenta mätsystem för fjärrövervakning av elkvalitet och störningar i elnätet. KEMA kommer att driva systemet för de holländska energibolagens branschorganisation EnergieNeds räkning, och de levererade mätenheterna av modell UP-2210 skall installeras i prioriterade fördelningsstationer runtom i landet. Denna order utgör den första fasen av ett större projekt, och ytterligare installationer kommer att göras.