PQ Secure Enterprise Test Server – PQ Secure Nyheter 2023

PQ Secure Enterprise Test Server - PQ Secure News 2023

Många organisationer med stora installationer använder konceptet av test-server där nya mjukvarureleaser testas internt innan de distribueras.

Tidigare krävdes det licens för att lägga till ytterligare server för test men i och 2023 års version så behövs detta inte längre.

Enterpriseversionen av PQ Secure inkluderar nu rätten att installera och köra en separat test-server utan extra kostnad.