PQ Secure Enterprise på elfack Mässan

På elfack mässan 5-8 maj kommer Unipower att lansera en utbyggd version av PQ Secure som heter PQ Secure Enterprise. Denna version är avsedd för stora organisationer med större antal mätpunkter och eventuellt behov av säkra nedladdningar till mer än en databas. Enterpriseversionen är optimerad för smarta elnät med stort antal mätare och innehåller speciella funktioner som är nödvändiga för att underhålla och administrera ett stort system. I Enterprise-versionen har funktioner som dokumentation och loggning införts. Exempelvis kan alla användare loggas så att du kan se vem som har gjort ändringar i systemet och när. PQ Secure Enterprise stöder upp till 1000 mätpunkter och finns även i en XL version för upp till 50.000 mätpunkter.

Enterprise innehåller även en realtidsmodul utformad för driftledningscentraler som ger beslutsinformation i realtid för ett konfigurerbart antal energi och elkvalitetsparametrar. Realtidsmodulen är ett värdefullt beslutsstöd för driftledningscentraler inom såväl transmission/distribution som processindustri.

Unipower ställer ut på elfack 2015 den 5-8 maj på Svenska mässan i Göteborg. Välkommen till vår monter A03:59.