PQ Secure driftsatt hos Vattenfall Sveanät AB

Vattenfall Sveanät AB installerade i veckan ett PQ Secure-system med permanenta mätenheter (UP-2210) i sitt regionnät (70 kV och 130 kV). Systemet kommer att kontinuerligt kartlägga elkvaliteten, och även registrera de störningar som kan inträffa.