PQ konferens i Polen

IPP som är Unipowers representant på den polska marknaden, arrangerade ett PQ seminarium tidigare i år i Ciechanów. Under 2-dagarseminariet togs olika intressanta PQ-fall upp på dagordningen, paneldebatter med frågor och svar och särskild uppmärksamhet på anti-aliasfilter och tillväxt i databasen. Den sista dagen bestod främst av demo och träning i PQ Secure, baserat på IPPs onlinesystem.

“Unipower är marknadsledande på fasta PQ-system i Polen. Den allmänna ‘knowhowen’ och medvetenheten om PQ är mycket hög i Polen varför vi också har väldigt krävande kunder”, säger Piotr Naszkowski, Director of Products & Services hos IPP.