Powergen

Produktions och elnätsbolaget Powergen (England) har i dagarna installerat ett PQ Secure system med tillhörande permanenta mätenheter för installation hos ett antal utvalda industrikunder som haft problem med störningar. Powergen har en avdelning med 6 heltidsanställda ingenjörer som arbetar med elkvalitetsmätningar både för det egna elnätet men även som konsulter hos industrier. De har sedan tidigare använt sig av Unipowers portabla mätenheter Unilyzer 900F.