Philip Kotlers råd till Unipower

Utveckling inte stagnation. Detta har varit Unipowers ledord under de snart 30 år vi drivit utvecklingen inom området Elkvalitet i Sverige och övriga världen. Det hade inte varit möjligt utan våra kunder. Vi vågar påstå att våra kunder är avsevärt mer krävande än de som våra konkurrenter har. Men det gör samtidigt att vi hela tiden måste vara på tårna med fokus på utveckling, kvalitet, utbildning och support. Vi rekryterar och anställer ny personal kontinuerligt, exempelvis har vi idag dubbelt så många utvecklare mot vad vi hade för 5 år sedan. Samtidigt som vi ständigt försöker förnya oss har vi alltid försökt att vara en stabil och pålitlig leverantör som aldrig ska lova mer än vad vi kan leverera, aldrig föreslå kunder fler mätare än de behöver. Kort sagt, verka tillsammans med våra kunder för gemensam långsiktig framgång.

När våra kunder gjort stora investeringar i anläggningar, maskiner och nät. Då räcker det inte bara att ha ett system som visar om något har hänt eller enbart för att försöka att bevisa att inget har hänt. Många av våra kunder är ledande transmissionsbolag, nätbolag, processindustrier, raffinaderier etc som värnar sina gjorda investeringar i en process som är under ständig utveckling. Då vill man också ha pålitliga och fungerande övervakningssystem som jobbar proaktivt. Våra mätare och vårt Elkvalitetssystem PQ Secure blir tillsammans med andra system en garant för planering, åtgärder och uppföljning. Utveckling och investeringar inom teknikområden sker i allt snabbare takt där allt fler länder fått upp ögonen för Unipowers produkter. Våra instrument finns idag i över 60 länder, men Sverige är fortsatt vår största och viktigaste marknad.

Måndagen den 21/11 besökte Philip Kotler Sverige och pratade om vikten av ständig utveckling och nyttan av att ha krävande kunder. Stort tack till er! Fortsätt att ställa krav på oss. Vi lovar er fortsatt ständig utveckling.