P och Q i Sag/Swell-utvärderingen – PQ Secure Nyheter 2022

I graferna under Sag/Swell-fliken så kan man numera även utvärdera hur P och Q rör sig under en sådan inspelad händelse.

Genom att studera P och Q under ett feltillstånd kan man även få en uppfattning om fasvridningen under felet.

Detta kan användas för att indikera orsaken till felet.

P and Q in Sag/Swell evaluation