Order på 25 Unilyzer 902 till PEA, Thailand

Det thailändska energibolaget PEA (Provincial Electricity Authority) har nyligen placerat en order på 25 st Unilyzer 902. De portabla Unilyzer 902-enheterna kommer att användas i de olika provinserna runtom i Thailand, där de kommer att installeras temporärt för att övervaka elkvaliteten under 1-3 månader, för att sedan flyttas till en ny mätplats. Ordern inkluderar även PQ Secure, Unipowers permanenta mätsystem för elkvalitet, där Unilyzer 902-enheterna kommer att integreras som portabla mätenheter, och där mätdatan kommer att lagras, analyseras och utvärderas. Detta är ett exempel på mångsidigheten och robustheten hos den IP65-klassade Unilyzer 902-designen, som gör det möjligt att använda den både som en portabel analysator och som en permanent installerad mätenhet, och under de mest påfrestande yttre förhållanden.