Ö-drift i framtidens elnät

Ö-drift i framtidens elnät

Har du koll på vad som händer i elnätet vid Ö-drift? För att kunna upprätta en Ö-drift behövs både tekniska och regulatoriska förutsättningar. Exempel på tekniska förutsättningar är behovet av lokal produktion, ett elnät som är anpassat för Ö-drift och möjlighet till dödnätsstart. Alla nätägare vill kunna ha koll på att de inte får oönskad Ö-drift.

Vid oönskad Ö-drift kan kunder drabbas av både spänningsnivåer och frekvensnivåer som inte är önskvärda. Dessutom så är nätets skyddssystem ofta inte anpassat för detta drifttillstånd vilket kan påverka förmågan till bortkoppling av fel negativt.

Möjligheten till lokal Ö-drift påverkar också nätägarens roll. Exempelvis räcker det inte att koppla bort anslutningen till överliggande nät för att få distributionsnätet säkert spänningslöst och kunna utföra reparationer och underhåll.

Man måste också först försäkra sig om att alla DG-enheter är bortkopplade, så att inte en sådan spänningssätter elledningar och utgör en fara för reparationspersonal.

Unipower har tagit fram ett redskap för bättre kontroll över vad som händer i nätet vid frekvensavvikelser. Exemplet i diagrammet är från 12 januari 2023 då Nordlink löste med 1200 MW import och lyckad start av 6 gasturbiner i Sverige.

Allt förlöpte väl med endast en mindre spänningssättning som dock syntes över stora delar av Sverige. Med Unipowers funktion Continuous Scan kan man följa detaljerat förlopp över längre perioder vilket ger ett mycket kraftigt verktyg för kontroll av inställningar och om hur olika produktionsanläggningar påverkar varandra.