Nya utmaningar i det svenska elnätet

På sociala medier pågår livliga diskussioner efter att SVT publicerat nyhet om att Holmen stängt ner sina pappersmaskiner i Hallstavik och Braviken den senaste veckan pga att elen blev för dyr. Ringhals har stängt reaktor samtidigt som vi upplever den värsta vinterkylan på mycket länge vilket resulterat i att Sverige importerar el och även måste starta upp reservkraftverket i Karlshamn som dessutom är oljeeldat.

Kärnkraftsförespråkare går i taket över att människor uppmanas att inte dammsuga samtidigt som vi rekommenderas att använda elbilar i så stor utsträckning som möjligt och även premieras genom diverse miljöpremier.

Till detta kommer utmaningen med balansreglering. För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. Frekvensen är ett mått på och resultat av hur väl produktion och användning av el är i balans. Frekvensen i det nordiska synkronområdet ska vara 50,00 Hz. Om förbrukning är högre än produktion sjunker frekvensen; om produktion är högre än förbrukning stiger frekvensen.

Igår inträffade en registrerad frekvensavvikelse pga NordLink mellan Norge och Tyskland löste med 1400 MW import. Det här är andra gången på kort tid som det svenska elnätet påverkas av den nya ledningen mellan Norge och Tyskland. NordLink är en havsbaserad 1400 megawatt HVDC-strömkabel mellan Norge och Tyskland. Den över 500 kilometer långa kabeln arbetar med en spänning på 500 kV. Kabeln testas för närvarande och full drift förväntas 2021.

Vid eventuella frågor kontakta mats.rutgersson@unipower.se