Nya intressanta utbildningar

Kursen ”Elkvalitet 2” riktar sig till alla som redan idag kan mycket om elkvalitet (Kursledare Sven-Erik Berglund SEB Elkonsult). Kursen är också förberedande för vårens kurs ”Problemlösning och djupanalyser av mätdata”. Kursen ”Apparater och utrustning” vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med maskiner och utrustning som inte fungerar till följd av förmodade elkvalitetsrelaterade problem (Kursledare Sven-Erik Berglund SEB Elkonsult). Kursen är också förberedande för vårens kurs ”Problemlösning och djupanalyser av mätdata”. Kursen ”Konsekvenser av dålig elkvalitet” vänder sig till alla som vill få djupare kunskaper om hur mätdata analyseras. Kursen vänder sig till alla som håller på med analys av störningar, men som fortfarande har många frågor obesvarade (Kursledare Peter Axelberg Unipower AB/Högskolan Borås). Kursen är också förberedande för vårens kurs ”Problemlösning och djupanalyser av mätdata”.