Nya fenomen med Vindkraft!

Över hela landet byggs nya vindkraftsparker samtidigt som fler planeras ivrigt påhejade av riksdagsmän, kommunpolitiker och andra opinionsbildare där alla vill se en snar utbyggnad av ”grön” el. Ett fåtal personer pratar om ”ren” el och övriga framtida miljökonsekvenser. Nya fenomen börjar uppstå i näten, fenomen som i sin tur leder till problem. Genom vårt system PQ Secure (fast installerade elkvalitetsmätare) har vi kunnat göra diverse intressanta iakttagelser. Ett av alla ”nya fenomen” som uppstår är en typ av ”falska jordfel”. I impedansjordade nät på mellanspänning löser jordfelsskydden ut i ställverken till följd av vad som uppfattas som jordfel. Kännetecknande kan vara att strömmarna går upp på 2 av faserna samtidigt som nollpunktspänningen påverkas. Vid djupare analys kan vi konstatera att dessa störningar är obalanserade. Vi har även kunnat göra positiva iakttagelser, exempelvis att övertonshalten kan minska med vindkraft i produktion. Vi kan även notera att befarade problem med flicker kan vara obefogade. Unipower AB har i 25 år varit marknadsledande på system och instrument för avancerad mätning. Vi har under alla år försökt lyfta fram vikten av att mäta, och att mäta med största möjliga mätnoggrannhet. Vi kan utan vidare konstatera att vikten och behovet av övervakning av det Svenska elnätets kvalitet aldrig varit större än nu. Med hjälp av värdefull mätdata, skapas underlaget för att göra rätt utredningar och lösningar. Om du har frågor kring detta, tveka inte att höra av dig till någon av oss på Unipower AB.

brytare2