Ny tilläggsorder till Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät använder sedan 2001 PQ Secure systemet för övervakning av ett stort antal fördelningsstationer 130/10 kV. I dagarna har de förstärkt med ytterligare permanenta mätenheter som kommer installeras inom kort. Göteborg Energi använder även sedan tidigare Unipowers portabla mätinstrument Unilyzer 902 med GSM modem som ett komplement till de permanent installerade mätenheterna.