Ny stor PQ Secure-order till Integral Energy, Australien

Unipower har i dagarna fått en ny stororder på PQ Secure till Integral Energy, Australien, för en utbyggnad av deras befintliga PQ Secure-system. Mätenheterna kommer att placeras i Integrals elnät för permanent övervakning av elkvalitet och störningar. Detta har visat sig vara ett mycket effektivt verktyg för att få kontroll över störningar samt ge en helhetsbild av elkvaliteten i nätet. Mätenheterna placeras i såväl mottagnings-, fördelnings- som prioriterade nätstationer.