Ny stor PQ Secure-order till Halle, Tyskland

Unipower har i dagarna fått en ny stororder på PQ Secure-system till Halle, Tyskland. Mätenheterna kommer att placeras i deras elnät för permanent övervakning av elkvalitet och störningar. Detta har visat sig vara ett mycket effektivt verktyg för att få kontroll över störningar samt ge en helhetsbild av kvaliten i nätet. Mätenheterna placeras i såväl mottagnings-, fördelnings- som prioriterade nätstationer.