Ny PQ Secure-order till Vattenfall Västnät

Vattenfall Västnät har sedan tidigare installerat ett PQ Secure-system och har i dagarna beställt ytterligare utrustning till fler stationer, både permanenta mätenheter (UP-2210) och en portabel sådan (Unilyzer 902). Den portabla mätenheten är utrustad med GSM-modem och kommer i och med detta att kunna konfigureras och tömmas direkt från Vattenfalls Västnäts huvuddator för PQ Secure-systemet.