Ny PQ Secure-order till Australien

Unipower har i dagarna fått en order på PQ Secure till Transend Networks Pty Ltd, som äger och driver transmissionsnätet på ön Tasmanien, Australien. Ordern inkluderar UP-2210 mätenheter för permanent installation och portabla Unilyzer 902 elnätsanalysatorer. Enheterna kommer att användas för övervakning av elkvalitet och störningar i nyckelpunkter i Transends elnät, och Basslink-överföringen mellan Tasmanien och Victoria i södra Australien. Detta har visat sig vara ett mycket effektivt verktyg för att få kontroll över störningar samt ge en helhetsbild av elkvaliteten i nätet.