Ny PQ Secure-modul installerad hos Vattenfall Sveanät

STINA-modulen installerades nyligen hos Vattenfall Sveanät och kommer att förbättra och underlätta deras utvärdering, då man nu får en betydligt bättre helhetsbild av inträffade störningar i olika delar av elnätet. Denna bild är från STINA-systemets händelselista, där informationen från Unipowers mätenheter UP-2210 visar varje inträffad störning från olika stationer i detalj. STINA-systemet finns installerat hos ett antal svenska nätbolag, och är utvecklat av Tuben Teknik AB som Unipower samarbetar med sedan tidigare. Mer information om denna modul finns under fliken Produkter – Övervakningssystem – PQ Secure systemet!