Ny elkvalitetsförordning för norska elbolag

Myndigheten tar nu nästa steg, och från 2005 kommer även kvaliteten på elen att räknas in när böterna skall beräknas, och elbolagen kommer att börja övervaka den levererade elkvaliteten på kontinuerlig basis. Dessa nya regler och vilka åtgärder som elbolagen skall vidta för att implementera dem diskuterades på konferensen “Spenningskvalitet – Leverings-kvalitet” 7-9 september, där Unipower deltog som föredragshållare och utställare. Unipowers Peter Axelberg presenterade elkvalitetsnormen IEC 61000-4-30, som specificerar hur ett antal elkvalitetsparametrar skall beräknas, och även delar upp mätinstrumenten i två olika klasser, Klass A och B, beroende på hur dessa beräkningar görs och på instrumentens noggrannhet. Klass A rekommenderas för mätningar enligt norm (t ex de nya i Norge), eller för att lösa dispyter. Denna klassificering ger användaren ett verktyg för jämförelser mellan olika elkvalitetsinstrument, och gör det även möjligt för användaren att direkt jämföra mätningar gjorda med olika Klass A-instrument.