Ny återförsäljare i Norge

Genom detta samarbete kan vi erbjuda den norska marknaden en komplett lösning för elkvalitetsövervakning och elkvalitetsanalys. Våra instrument och system är kompatibla med de speciella krav som föreskrivs i den norska normen ”Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet”. Under perioden 12-14 oktober kommer Unipower att deltaga i den av EBL anordnade konferensen ”Spenning på Kiel-fergen”. Vi kommer där presentera det senaste i Unipowers produktutveckling.