Noggrann elmätarkalibrator för fältbruk.

Kalibreringen är en parallell mätning med befintlig elmätare och spänningen behöver därmed inte brytas. Kalibreringen är helautomatisk och tar bara några få minuter att genomföra. Kalibratorn genererar dessutom nödvändig dokumentation. Tack vare specialgivare har kalibratorn en onoggrannhet på max 0.2% och kan därmed kalibrera kategori 1-5 elmätare. Unipower 3010 uppfyller kraven enligt IEC 736.