Netcontrol

Unipower deltog i veckan som medarrangör på Netcontrols (driftövervakning) seminarium i Bålsta. Seminariet inriktade sig på att visa nyheter i våra system och gav ett utmärkt tillfälle för deltagarna att studera systemen närmare. Netcontrol och PQ Secure systemen har sedan tidigare installerats hos ett antal gemensamma svenska elnätsbolag.