Munchens flygplats bygger ut sitt PQ Secure-system

Munchens flygplats har utökat sitt PQ Secure-system med ytterligare 6 st permanenta mätenheter (UP-2210), efter att ha haft stor användning av systemet sedan tidigare genomförd installation. Munchens flygplats planerar för att bygga ut systemet så att deras samtliga nätstationer (20 kV) skall ha övervakning av elkvaliteten, vilket totalt kommer innebära ett system med ca 50 st permanent installerade mätenheter.